Auto Greeter

Auto Greeter 9.2

Miễn phí
Automates the process of contacting new members of Paltalk chats
Người dùng đánh giá
4.1  (54 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
9.2 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Locohacker
Organize and manage virtual chatrooms in Paltalk by automatically managing the operations of confirming and informing new contacts. The application sets up a set of standard messages sent as greetings to added chat members. The program is compatible with Paltalk 9.2, 9.1, and 8.5.
Auto Greeter là một dễ dùng greeter chương trình mới nhất paltalk phiên bản, cám ơn động bây giờ chương trình làm việc cho paltalk 9.2, 9.1, và 8.5 cho nên nếu anh làm chủ một chút phòng paltalk đây là phần mềm công cụ cho tự động chào mừng mọi người.
Thông tin được cập nhật vào: